Gunung dan Bukit di Dieng

Gunung Prau

Pegunungan Dieng memiliki sedikitnya tiga dataran yang cukup luas. Dataran pertama mempunyai ketinggian sekitar 2.060 mdpl yang di kelilingi oleh Gunung Prau (2.565 mdpl) di sebelah timur laut, Gunung Jurang Grawah (2.245 mdpl) di sebelah selatan, serta Gunung Pangonan (2.308 mdpl) disebelah barat. Dataran Tinggi kedua terletak di sebelah barat dataran pertama, mempunyai ketinggian sekitar 1.950 mdpl yang dikelilingi Gunung Nagasari (2.154 mdpl), Gunung Pangamun-amun (2.175 mdpl), dan Gunung Gajah Mungkur (2.101 mdpl). Dataran tinggi ketiga berketinggian sekitar 1.650 mdpl, yang terletak paling barat dari ketiga dataran tinggi tersebut.

Berikut beberapa gunung dan bukit di Dieng yang paling sering dikunjungi.

Gunung Prau

Gunung Prau

Bukit Sikunir

Bukit Pangonan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *